Trang chủ, Logo game cho conTuần 25: Bé nhìn biển

Loading...

Tập chép(ba khổ thơ đầu): Bé nhìn biển

Nghỉ hè với bố
Bé ra biển chơi
Tưởng rằng biển nhỏ
Mà to bằng trời.
 
Như con sông lớn
Chỉ có một bờ
Bãi giằng với sóng
Chơi trò kéo co.
 
Phì phò như bễ
Biển mệt thở rung
Còng giơ gọng vó
Định khiêng sóng lừng.
Chính tả