Trang chủ, Logo game cho conTuần 19: Thư trung thu

Loading...

Chính tả lớp 2, Thư trung thu(12 dòng thơ trong bài)

Ai yêu các nhi đồng
Bằng Bác Hồ Chí Minh?
Tính các cháu ngoan ngoãn,
Mặt các cháu xinh xinh.
Mong các cháu cố gắng
Thi đua học và hành.
Tuổi nhỏ làm việc nhỏ
Tùy theo sức của mình,
Để tham gia kháng chiến,
Để gìn giữ hoà bình.
Các cháu hãy xứng đáng
Cháu Bác Hồ Chí Minh.
HỒ CHÍ MINH
Chính tả