Chính tả lớp 2 » Tuần 16: Trâu ơi


Loading...
Tuần 16: Trâu ơi ↓↑

Chính tả lớp 2 tập chép bài cao dao:

Trâu ơi

Trâu ơi ta bảo trâu này 

Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta 

Cấy cày giữ nghiệp nông gia 

Ta đây trâu đấy, ai mà quản công 

Bao giờ cây lúa còn bông 

Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn.


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Chính tả lớp 2

Tải nội dung trên Google Play