Trang chủ, Logo game cho conTuần 7: Cô giáo lớp em

Loading...

Tập chép 2 khổ thơ của bài thơ: Cô giáo lớp em

...
Cô dạy em tập viết 
Gió đưa thoảng hương nhài 
Nắng ghé vào cửa lớp 
Xem chúng em học bài 
 
Những lời cô giáo giảng 
Ấm trang vở thơm tho 
Yêu thương em ngắm mãi 
Những điểm mười cô cho.
NGUYỄN XUÂN SANH
 
Chính tả