Trang chủ, Logo game cho conTuần 3: Bạn của Nai Nhỏ

Loading...

Tập chép lớp 2, tuần 3:

Nai Nhỏ xin cha cho đi chơi xa cùng bạn.
Biết bạn của con khoẻ mạnh, thông minh và nhanh nhẹn, cha Nai Nhỏ vẫn lo. Khi biết bạn của con dám liều mình cứu người khác, cha Nai Nhỏ mới yên lòng cho con đi chơi với bạn.
 
Chú ý:
- Bài chính tả có mấy câu?
- Chữ đầu câu viết thế nào?
- Cuối câu có dấu gì?
 
Chính tả