Chính tả lớp 2 » Tuần 2: Làm việc thật là vui


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
MAI BACH Trường Tiểu học Hoà Bình Chi Lăng, Lạng Sơn 10 2 00:07:07
Kiều Vũ Diệp Vy Trường Tiểu học Cần Kiệm Thạch Thất, Hà Nội 10 1 00:08:03
Nguyễn Lê Tiểu Muội Trường Tiểu học Thị trấn A Thới Bình, Cà Mau 10 1 00:07:50
Dang Thi Minh Lan Trường Tiểu học Võ Thị Sáu Gia Nghĩa, Đắk Nông 8 2 00:28:47
Tuần 2: Làm việc thật là vui ↓↑

Tập chép lớp 2, tuần 2:

Làm việc thật là vui

Như mọi vật, mọi người, bé cũng làm việc. Bé làm bài, bé đi học, bé quét nhà, nhặt rau, chơi với em đỡ mẹ. Bé luôn luôn bận rộn, mà lúc nào cũng vui.


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Chính tả lớp 2