Chính tả lớp 2 » Tuần 1: Có công mài sắt, có ngày nên kim


Loading...

Chính tả(tập chép lớp 2) tuần 1 bài "Có công mài sắt, có ngày nên kim"

Mỗi ngày mài thỏi sắt nhỏ đi một tí, sẽ có ngày nó thành kim. Giống như cháu đi học, mỗi ngày cháu học một ít, sẽ có ngày cháu thành tài.

Nghe đọc từng câu, mỗi câu 3 lần và viết ra giấy.

* Bấm nút màu vàng để nghe đọc và viết lại ra vở

* Cố gắng không nhìn màn hình

* Nhớ viết đề

* Mỗi câu đọc 3 lần

* Thời gian nghỉ tùy thuộc vào số lượng chữ của mỗi câu


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáoChính tả lớp 2

Tải nội dung trên Google Play