Trang chủ, Logo game cho conHình ảnh đối lập

Loading...

Những hình ảnh cho thấy sự đối lập.

Ghép từ phù hợp cho bức ảnh.

Giúp bé phân biệt được nhận diện, phân biệt được các hình ảnh đối lập, các tính từ đối lập

Phát triễn khả năng nhận biết một vật cao, thấp, to nhỏ, dài ngắn, trước sau, cong thẳng, sáng tối, đen trắng, cứng mềm, xa gần, đầu cuối, đêm ngày, mới cũ, buồn vui, đứng ngồi, trên trưới, lạnh nóng.

Toán mẫu giáo