Toán lớp 4 » Giây và Thế Kỷ


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm SL Thời gian Ghi chú
NGUYEN THIEN Trường Tiểu học Lương Thế Vinh Thuận An, Bình Dương 61 95 00:01:43
Tran Kiet Trường Tiểu học Quỳnh Mai Hai Bà Trưng, Hà Nội 21 35 00:06:10
Nguyen Dinh Quang Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Liên Chiểu, Đà Nẵng 16 19 00:01:20
le han Trường Tiểu học Lê Quý Đôn Mỹ Tho, Tiền Giang 11 14 00:00:23
Nghiêm Khánh Đạt Trường Tiểu học Tân Minh B Sóc Sơn, Hà Nội 5 16 00:00:53
Nguyễn Văn Phúc Xuyên Trường Tiểu học Trù Sơn Đô Lương, Nghệ An 1 5 00:00:13
Mai Quang Bảo Trường Tiểu học Tiểu La Sơn Trà, Đà Nẵng 1 1 00:01:46
Nguyễn Duy Trường Tiểu học Vĩnh Khúc Văn Giang, Hưng Yên 1 2 00:00:15
Giây và Thế Kỷ ↓↑

Toán Go Go: Giây, Thế Kỷ

# thế kỷ có bao nhiêu năm?100
# thập kỷ có bao nhiêu năm?10
# thiên niên kỷ có bao nhiêu năm?1000
# năm có bao nhiêu ngày(không tính năm nhuận)?365
# ngày có bao nhiêu giờ?24
# giờ có bao nhiêu phút?60
# năm có bao nhiêu tuần?52
# tuần có bao nhiêu ngày?7
# năm có bao nhiêu tháng?12
# tháng có bao nhiêu tuần?4
# phút có bao nhiêu giây?60
Năm % thuộc thế kỷ thứ mấy?
Tháng % có bao nhiêu ngày?
Tháng hai năm nhuận có bao nhiêu ngày?29
Một giờ có bao nhiêu giây?3600\r\
nMột năm có bao nhiêu mùa?4
Một mùa có bao nhiêu tháng?4
Một năm nhuận có bao nhiêu ngày?366
@ thế kỷ @ năm là bao nhiêu năm?100
@ năm @ tháng có bao nhiêu tháng?12
@ tháng @ tuần có bao nhiêu tuần?4
@ tuần @ ngày có bao nhiêu ngày?7
@ ngày @ giờ có bao nhiêu giờ?24
@ giờ @ phút có bao nhiêu phút?60
@ phút @ giây có bao nhiêu giây?60
& thế kỷ có bao nhiêu năm?100
& năm có bao nhiêu tháng?12
& tháng có bao nhiêu ngày?30
& ngày có bao nhiêu giờ?24
& giờ có bao nhiêu phút?60
& phút có bao nhiêu giây?60


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Toán lớp 4