Toán lớp 4 » Tìm x biết


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm SL Thời gian Ghi chú
nguyễn hải yến Trường Tiểu học Nghi Kim Vinh, Nghệ An 13 2 00:04:30
Tìm x biết ↓↑

Toán lớp 4 tìm x biết:

Theo mẫu:

a) x + 257 = 1892

x = 1892 - 257

x = 1635

 


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Toán lớp 4