Toán lớp 4 » Tìm x biết


Loading...
Tìm x biết ↓↑
Toán lớp 4 tìm x biết:
Theo mẫu:
a) x + 257 = 1892
x = 1892 - 257
x = 1635

 


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Toán lớp 4

Tải nội dung trên Google Play