Toán lớp 4 » Tìm x biết


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
tran tuan Trường Tiểu học Chương Dương 1, Hồ Chí Minh 13 1 00:07:08
nguyễn hải yến Trường Tiểu học Nghi Kim Vinh, Nghệ An 13 2 00:04:30
dinhvinh trandinhvinh Trường Tiểu học Phan Bội Châu Biên Hòa, Đồng Nai 10 1 00:02:06
Nguyễn Như Ngọc Nguyễn Như Ngọc Trường Tiểu học Chí Tiên Thanh Ba, Phú Thọ 10 2 00:10:04
Tìm x biết ↓↑

Toán lớp 4 tìm x biết:

Theo mẫu:

a) x + 257 = 1892

x = 1892 - 257

x = 1635

 


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Toán lớp 4