Toán lớp 2 » Bài 1: PHÉP CỘNG CÓ TỔNG BẰNG 10; 26+4; 36+24


Loading...

Bài 1: PHÉP CỘNG CÓ TỔNG BẰNG 10; 26+4; 36+24

Chương 2: PHÉP CỘNG CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100 

Bài 1: Phép cộng có tổng bằng số tròn chục dạng 10; 26+4; 36+24


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáoToán lớp 2

Tải nội dung trên Google Play