Toán lớp 2 » ĐỀ XI MÉT và XĂNG TI MÉT


Loading...

ĐỀ XI MÉT và XĂNG TI MÉT

Chương 1: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG

Bài 3: ĐỀ XI MÉT và XĂNG TI MÉT

Trắc nghiệm toán lớp hai phép cộng trừ đề-xi-mét(dm) và xăng-ti-mét(cm)

1dm=10cm

a) Bạn Bình cao 12 ......
b) Một gang tay của người lớn dài khoảng 2 ......
c) Cây bút chì dài khoảng 15 ......
 

 


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáoToán lớp 2

Tải nội dung trên Google Play