Toán lớp 1 » Điền dấu thích hợp vào ô trống


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Số lần chơi Thời gian
Đàm Đàm Thị Ngọc Bích Trường Tiểu học Quỳnh Hưng Quỳnh Lưu, Nghệ An 10 2 00:00:14
Nguyễn Đức Tùng Trường Tiểu học Thọ Vinh Kim Động, Hưng Yên 10 2 00:00:47
hoàng gia anh Trường Tiểu học Long Thành 1 Yên Thành, Nghệ An 10 4 00:01:00
Minh Quang Trường Tiểu học Đại Mạch Đông Anh, Hà Nội 10 1 00:01:00
Nguyễn Công Gia Huy Trường Tiểu học Hát Môn Phúc Thọ, Hà Nội 10 1 00:00:40
trương quốc thái Trường Tiểu học Long Hiệp A Trà Cú, Trà Vinh 10 1 00:02:46
Nguyen Dinh Quang Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Liên Chiểu, Đà Nẵng 8 3 00:00:23

Điền dấu thích hợp vào ô trống, toán lớp 1

Hướng dẫn: kéo thả dấu thích hợp vào ô trống

Các phép toán được tạo ngẫu nhiên nhỏ hơn 10

Điền dấu >, <, = vào ô trống, toán lớp 1


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáoToán lớp 1

Tải nội dung trên Google Play