Bài Tập Tiếng Việt lớp 1 » Thi online học vần lớp 1 học kỳ II(số 8)


Loading...

Thi online học vần lớp 1 học kỳ II(số 8)

Lời hứa nói khoác

Trước khi về quê ngoại chơi, Khỉ con đi chào bạn bè. Gặp ai Khỉ Con cũng hứa:
“Tớ sẽ mang nhiều quà về cho cậu !”.
Nhưng mải vui quên mất lời hứa. Gặp các bạn nó quay mặt đi. Các bạn gọi nó là: “Vua nói khoác”. Buồn quá nó hỏi mẹ:
- Sao các bạn gọi con là “Vua nói khoác” hở mẹ?
Sau khi hiểu rỏ chuyện Khỉ Mẹ nghiêm mặt nói:
- Con đã hứa với người khác thì nhất định phải làm. Nếu không, lời hứa với lời nói khoác có gì khác nhau.
 

Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáoBài Tập Tiếng Việt lớp 1

Tải nội dung trên Google Play