Bài Tập Tiếng Việt lớp 1 » Ngỗng học chữ


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Số lần chơi Thời gian
vu minh Trường Tiểu học Kim Đồng Ba Đình, Hà Nội 10 1 00:01:59
La Quan Trường Tiểu học Trần Khánh Dư 1, Hồ Chí Minh 10 2 00:00:07
Nguyen Dinh Quang Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Liên Chiểu, Đà Nẵng 2 1 00:00:12

Ngỗng đọc chữ Năm học mới Gà, Vịt, Ngang, Ngỗng cùng vào lớp một.

Ngỗng thường trốn học đi bơi. Vịt được cô giáo Sơn Ca giao nhiệm vụ kèm Ngỗng học thêm. Vịt đưa sách học vần cho Ngỗng. Ngỗng cầm ngược sách mà vẫn ra vẽ ta đây biết đọc, rồi nó dõng dạc: - Bờ e be sắc bé.

Cả lớp cười ồ!.

Cô giáo Sơn Ca vội đến bên Ngỗng và bảo:

- Em cầm ngược sách rồi đấy. Phải cầm như thế này mới đúng!


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáoBài Tập Tiếng Việt lớp 1

Tải nội dung trên Google Play