Tiếng Việt lớp 1 » Bài 22: p-ph-nh


Loading...

p- ph, nh, phố xá, nhà lá

  • HS đọc và viết được: p- ph, nh, phố xá, nhà lá
  • Đọc được câu ứng dụng: nhà dì na ở phố, nhà dì có chó xù
  • Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: chợ, phố, thị xã

Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáoTiếng Việt lớp 1

Tải nội dung trên Google Play