Tiếng Việt lớp 1 » Bài 19: s-r


Loading...

s: sẻ; r: rễ

Học sinh đọc và viết được: s, r sẻ, rễ

Đọc câu: bé tô cho rõ chữ và số

Phát triễn lời nói tự nhiên: rổ, rá


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáoTiếng Việt lớp 1

Tải nội dung trên Google Play