Tiếng Việt lớp 1 » Bài 15: t-th


Loading...

t: tổ; th: thỏ

Giúp học sinh đọc viết được: t, th, tổ, thỏ

Đọc được câu : bố thả cá mè, bé thả cá cờ

Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ: đề ổ, tổ


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáoTiếng Việt lớp 1

Tải nội dung trên Google Play