Tiếng Việt lớp 1 » Bài 2: Chữ b


Loading...

Chữ b

- làm quen và nhận biết chữ và âm b

- ghép được tiếng be


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáoTiếng Việt lớp 1

Tải nội dung trên Google Play