Môi trường xung quanh mẫu giáo » Bé học màu sắc


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Số lần chơi Vào lúc
Nguyen Dinh Quang Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Liên Chiểu, Đà Nẵng 10 5 12/01/2019 2:29:00 CH

Bé học màu sắc

  • Bé tập làm quen với các màu cơ bản.
  • Nhận biết màu sắc
  • Luyện khả năng nhớ, ngôn ngữ
  • Có cả hai phiên bản tiếng anh và tiếng việt.
  • Cách chơi:
  • Trang 1 là học click vào màu nào thì hiện màu đó và đọc.
  • Trang 2 luyện tập nghe đọc 1 màu và chọn cho đúng, có thể chuyển từ tiếng anh sang tiếng việt và ngược lại.

Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáoMôi trường xung quanh mẫu giáo

Tải nội dung trên Google Play