Luyện thi Violympic lớp 2 » Vòng 5:Tìm x trong 2 ô có kết quả bằng nhau


Loading...

Tìm x ở hai ô có kết quả bằng nhau

Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáoLuyện thi Violympic lớp 2

Tải nội dung trên Google Play