Học Vần lớp 1 » Học vần lớp 1: điền vần ươn hay ương


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Số lần chơi Thời gian
NGUYỄN THIÊN Trường Tiểu học Lương Thế Vinh Thuận An, Bình Dương 6 7 00:03:09
Nguyễn Công Gia Huy Trường Tiểu học Hát Môn Phúc Thọ, Hà Nội 1 1 00:01:08

Học vần lớp 1: điền vần ươn hay ương phân biệt vần ươn với vần ương, các từ trong sách lớp 1, bổ sung thêm các từ mới


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáoHọc Vần lớp 1

Tải nội dung trên Google Play