Tự Nhiên- Xã Hội lớp 1 » Bài 12: Nhà ở


Loading...

1.Đây là ngôi nhà của Nam, Nhà bạn có giống ngôi nhà của Nam không?

Nhà bạn giống ngôi nhà nào trong hình trên?

2. Kể tên những đồ dùng được vẽ trong mỗi hình.

Trong nhà bạn có những đồ dùng nào?

Hình ảnh được lấy từ SGK lớp 1

Tự Nhiên- Xã Hội lớp 1