Tự Nhiên- Xã Hội lớp 1 » Bài 11 : Gia đình


Loading...

 

Gia đình bạn Lan có những ai?

Lan và những người trong gia đình đang làm gì?

Gia đình Minh gồm những ai?

Minh và những người trong gia đình đang làm gì?

Hãy kể về những người trong gia đình bạn?

Tự Nhiên- Xã Hội lớp 1